Fachada imprenta Sala

Qui som…

Impremta Sala és una empresa de serveis gràfics i digitals dedicada al procés gràfic, des de la creació fins a la impressió.

Les eines actuals que usem per a treballar, com els ordinadors Macintosh o PC’s , la filmació, l’escàner d’última generació, les màquines d’impressió offset o digital; ens faciliten donar una bona qualitat als treballs i lliurar-los en el temps adequat.

Fa mes de 30 anys que estem establerts per a ajudar-los, en tot el que faci falta, en les necessitats gràfiques de la seva empresa o negoci. Ja són molts els clients que al llarg d’aquests anys han confiat en nosaltres i això ens motiva per a continuar avançant cap al futur, fent les inversions necessàries a fi de mantenir i millorar la qualitat.

Perquè nosaltres?

Impressió digital: Present i futur

La impressió Offset és el sistema que ens permet oferir una impressió sobre gairebé tot tipus de papers i gramatges. És el sistema que ofereix millor qualitat d’imatge, ideal per a tirades mitjanes i llargues. Impremta Sala respon a les exigències del mercat amb la major rapidesa.

Per a la impressió de treballs publicitaris, us oferim, com a solució d’avançada tecnologia, la impressió digital, que permet imprimir des de la maquetació al paper, sense necessitat de fer fotoliots ni planxes.

Això significa una major rapidesa i realització del treball, respectant la màxima qualitat visual. És ideal per a fer tirades curtes, però la qualitat és inferior a la impressió Offset.

L’encuny és un motlle que s’utilitza per a tallar materials tous, Una vegada dissenyat i fabricat es col·loca en una màquina d’encunyar i obtenim la figura o forma desitjada mediant la pressió exercida pel tallador contra el material.

Una vegada doblegat i muntat adequadament, ja sigui de manera manual o automàtica, obtenim com a resultat una sèrie de caixes, adhesius, carpetes, expositors, etc…

Carta Pantone con una lupa